• مقیاس دشواری در تنظیم هیجان گرتز و روئمر (DERS)

بهترین ها برای شما این بار فایل • مقیاس دشواری در تنظیم هیجان گرتز و روئمر (DERS) را مطالعه می نمایید که به راحتی می توانید نسبت به دریافت آن اقدام نمایید.
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل